Umowa na czas określony czy umowa B2B? Co lepiej wybrać?
Zmiana pracy
Umowa na czas określony czy umowa B2B?
Umowa na czas określony czy nieokreślony? B2B czy UoP? Jakie są wady i zalety tych form zatrudnienia? Czy stabilność kontra elastyczność zatrudnienia to ich jedyne wyróżniki? Sprawdź i oceń co będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem:

Umowa o pracę – co zapewnia

Umowa o pracę jest bardziej korzystna dla pracowników, którzy cenią sobie stabilność. Zapewnia im ochronę socjalną, płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, emeryturę i inne świadczenia pracownicze – benefity, a jego prawa i obowiązki są ściśle regulowane przez prawo pracy. Z drugiej strony umowa o pracę między pracownikiem a pracodawcą jest zobowiązaniem pracownika do „wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym”, więc zapewnia mniejszą elastyczność niż umowa B2B.

W przeciwieństwie do umowy o pracę na czas nieokreślony, umowę na czas określony zwykło się kojarzyć z brakiem stabilności zatrudnienia czy trudnościami w uzyskaniu kredytu. Ale dla wielu osób umowy na czas określony mogą okazać się korzystnym rozwiązaniem, podobnie jak umowa B2B.

Umowa na czas określony – zalety

 1. Przewidywalne ramy czasowe: pracownik wie, jak długo będzie związany z pracodawcą, co pozwala mu lepiej planować swoje życie prywatne i zawodowe. Pracodawca z kolei wie, kiedy etat się zwolni i może planować swoją strategię biznesową w zależności od potrzeb.
 2. Elastyczność: pracodawca może dostosować zatrudnienie do zmieniających się potrzeb biznesowych, np. w przypadku sezonowej pracy lub projektów krótkoterminowych.
 3. Rozwiązanie umowy: dla obydwu stron umowy, zakończenie zatrudnienia jest łatwiejsze niż w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony – wady

 1. Mniejsza pewność: pracownik nie ma pewności, że po zakończeniu umowy będzie miał kontynuację zatrudnienia u danego pracodawcy.
 2. Trudności w uzyskaniu kredytu: pracownik zatrudniony na czas określony może mieć trudności w uzyskaniu kredytu lub innych form finansowania ze względu na brak stabilności zatrudnienia.
 3. Mniejsze benefity: pracownicy zatrudnieni na czas określony czasem nie otrzymują takich samych benefitów, jak osoby zatrudnione na czas nieokreślony.
 4. Ograniczone możliwości awansu: pracownik może mieć mniejsze szanse na awans, jeśli pracodawca nie chce inwestować w rozwój pracowników z krótkoterminowymi umowami.

Niezależnie od rodzaju, umowa o pracę nigdy nie jest cyrografem dającym 100 procentową pewność zatrudnienia. Zarówno pracodawca i pracownik mogą wypowiedzieć umowę o pracę w praktycznie dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, będącego wypadkową m.in. stażu pracy.

Umowa B2B – różnice

Umowa B2B to umowa między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W przeciwieństwie do UoP, której zapisy są regulowane przez Kodeks Pracy, do umowy zawartej między dwoma firmami odnoszą się zapisy Kodeksu Cywilnego. To popularna forma umowy z pracodawcą w branży IT, marketingu czy e-commerce. Częściej decydują się na nią bardziej doświadczeni specjaliści i managerowie, ponieważ przy zatrudnieniu na UoP im wyższe zarobki brutto, tym wyższe składki odprowadza pracodawca. W przypadku B2B, nawet po uregulowaniu składek i podatków, ta sama pensja „na rękę” jest wyższa.

Umowa B2B – zalety

 1. Elastyczność – pozwala na negocjowanie warunków umowy i dostosowanie jej do indywidualnych wymagań strony, takich jak cena, termin płatności, zakres świadczeń, miejsce wykonywania świadczeń, zadaniowy czas pracy, czy okres trwania umowy.
 2. Większa kontrola – pozwala na partnerskie podejście do relacji biznesowych i większą niezależność. Obie strony mają większą kontrolę nad warunkami umowy i mogą bardziej szczegółowo określić swoje wymagania.
 3. Więcej ofert pracy – dostępność do ofert pracodawców, którzy preferują zatrudnienie na podstawie B2B.
 4. Korzyści finansowe – obie strony mogą uzyskać korzyści finansowe: zwiększenie zysków, obniżenie kosztów, oszczędność czasu i… wyższe zarobki. Co wyraźnie widać w ogłoszeniach o pracę z podanymi widełkami wynagrodzeń. W porównaniu z UoP wynagrodzenie netto na B2B jest wyższe.
 5. Dostęp do rozwiązań dla biznesu – pracując na B2B możesz korzystać z produktów dedykowanych klientom biznesowym – leasingu pojazdów i maszyn, czy specjalnych linii kredytowych.

Umowa B2B – wady

 1. Samodzielna księgowość – jako przedsiębiorca musisz pamiętać o regularnym wypełnianiu wszystkich obowiązków podatkowych i formalnych – ZUS, podatki etc.
 2. Benefity i świadczenia pracownicze – jeśli jesteś zatrudniony w firmie na podstawie umowu B2B może być ci trudniej uzyskać przysługujące innym benefity, np. abonament medyczny czy dofinansowania ze względu na zawiłości prawne i podatkowe.

Podsumowując, dokonanie wyboru między umową B2B a umową o pracę będzie zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy, indywidualne preferencje pracownika i pracodawcy, potrzeby biznesowe i sytuacja rynkowa.

Może też zdarzyć się tak, że otrzymasz kilka ofert zatrudnienia i będziesz musiał podjąć kolejne decyzje. Tu znajdziesz wskazówki na ten temat.