Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskiwane przez nas dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy wysoki poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Aby wyjaśnić zasady i zakres przetwarzania danych osobowych oraz przedstawić prawa i obowiązki z tego wynikające stworzyliśmy Politykę Prywatności, która znajduje się w tym pliku: Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu, który znajduje się tu: Regulamin.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Kornblit & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2, lok. 81, 00-131 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096031, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000,00, o numerze NIP: 676-21-00-424, numerze Regon: 351608480.

Jak się skontaktować z Kornblit & Partners, aby uzyskać informacje na temat danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się:

  • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kornblit & Partners Sp. z o.o., ul. Grzybowska 2, lok. 81, 00-131 Warszawa
  • za pomocą poczty e-mail pod adres: kontakt@kornblit.pl
  • telefonicznie: + (48) 605 046 343. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8:30 do 17:00.