Kodeks Etyki

 

Kodeks etyki stanowi zobowiązanie Kornblit & Partners do prowadzenia uczciwej działalności handlowej oraz realizowania celów firmy w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem najwyższych standardów. Zostały w nim sformułowane oczekiwania wobec naszych pracowników i partnerów biznesowych w zakresie odpowiedzialnych zachowań i stosowania transparentnych zasad współpracy.

W poniższym dokumencie szczegółowe zasady opisujemy w trzech obszarach: pracownicy i kultura organizacji; przejrzyste prowadzenie biznesu; odpowiedzialność społeczna:

Kodeks Etyki Kornblit & Partners

 

Jesteśmy świadomi wagi szerszego wpływu jaki nasza praca może mieć na kandydatów i naszych klientów. Dlatego prowadzimy działalność biznesową mając na uwadze te interesy. Powyższy dokument to kompas, który pomaga nam pracować rzetelnie, profesjonalnie i obiektywnie.

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o standardy przejrzystości i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jako firma rekrutacyjna zachowujemy najwyższe standardy jakości naszej pracy i wytyczamy jasne zasady współpracy z klientami i partnerami. Kierujemy się etyką zawodową, której postawą są trzy wartości: szacunek, rzetelność, profesjonalizm. Jesteśmy przekonani, że to dzięki pracy w oparciu o powyższe wartości możemy realizować z sukcesem naszą strategię i budować długofalowe relacje z interesariuszami.

Jako firma rekrutacyjna przykładamy szczególną wagę do promowania równości i inkluzywności zatrudnienia. Angażujemy się w działania na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy. W ramach naszych działań CSR prowadzimy projekt edukacyjny Kornblit Talks – cykl autorskich wywiadów. Naszym celem jest, aby Kornblit Talks były źródłem inspiracji dla pojedynczych osób i dla organizacji. Do rozmów zapraszamy ekspertów ze świata biznesu i nauki, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania talentami w organizacji: od strategii pozyskiwania i rozwijania talentów, przez odpowiedzialne przywództwo, po aktywizację zawodową osób starszych.