Rekrutacja bez uprzedzeń - młoda kobieta czeka na rozmowę rekrutacyjną
Skuteczna rekrutacja
Czego boi się kandydat?
W modelowym procesie rekrutacyjnym pracownicy są zatrudniani wyłącznie na podstawie ich kompetencji i potencjału, który mogą wnieść do organizacji. Tymczasem kandydaci mają wiele obaw co do negatywnego wpływu stereotypów i uprzedzeń na przebieg rekrutacji. Wiek jest czynnikiem, który ma zdaniem kandydatów największą moc dyskryminowania – wynika z badania Stop the Bias.

Kandydaci obawiają się ageizmu

W ramach przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii badania pytano osoby aktywnie poszukujące pracy, czy czują się chronione przed dyskryminacją w procesie rekrutacji. Ponad dwie trzecie badanych (64,4%) uznało, że ma mniejsze szanse powodzenia w rekrutacji ze względu na swój zbyt wysoki wiek. Obawy nasilały się wraz z wiekiem respondentów – odpowiedziało tak 71% w wieku 45-54 lat, 88% w wieku 55-64 lata i aż 94 % osób w wieku powyżej 65 r.ż.

Jednocześnie ponad 13% respondentów obawiało się odrzucenia ich kandydatury ze względu na zbyt młody wiek.

Ageizm zajął więc niechlubne pierwsze miejsce (77% wskazań, ponad trzy czwarte respondentów) wśród obaw kandydatów. Na drugim miejscu znalazły się obawy o negatywną ocenę ze względu na wygląd zewnętrzy kandydata (niemal 20% wskazań, prawie co piąty respondent).

Test – sprawdź swoją podatność na uprzedzenia

Na stronie Uniwersytetu Harvarda możesz przeprowadzić samodzielnie test oceniający twoją podatność na uprzedzenia – te najgłębiej zakorzenione, z których możesz nie zdawać sobie sprawy. Kategorie, których zbadanie cię interesuje – od kwestii płci, przez wiek, narodowość po religię czy wygląd zewnętrzny możesz wybrać tu: Project Implicit.

Obawy kandydatów a firmowa polityka DEI

Z kolei z badania przeprowadzonego bezpośrednio w firmach wynika, że ich polityki różnorodności, równości i włączania (DEI) koncentrują się najczęściej na eliminowaniu uprzedzeń ze względu na rasę, płeć lub niepełnosprawność. Kwestia równego traktowania ze (a raczej bez) względu na wiek pojawia się dopiero na siódmym miejscu wśród priorytetów DEI. Jak to wygląda w Polsce? Diagnozę działań DEI w polskich firmach przeprowadziło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, o czym piszemy na naszym blogu.

Jak rekrutować bez uprzedzeń?

Co powinny zrobić firmy, uniknąć wpływu uprzedzeń w procesie rekrutacji? Im większa anonimowość procesu, tym mniejszy wpływ dyskryminujących czynników i stereotypów na ocenę kandydatów. Jednak z badania wynika, że zanonimizowane CV i pozwalające zachować anonimowość aplikacje w rekrutacji stosuje tylko 30% zapytanych firm. Natomiast w miarę powszechnym narzędziem jest stosowanie inkluzywnego języka w ogłoszeniach rekrutacyjnych.