Zarządzanie międzypokoleniowe ręce w różnym wieku ułożone jedna na drugiej w geście współpracy
Trendy
Zarządzanie międzypokoleniowe po polsku
Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania Diversity IN Check. Jest to diagnoza stopnia dojrzałości pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością. Które firmy radzą sobie najlepiej z zarządzaniem różnorodnością?

W tegorocznej edycji wzięło udział 47 organizacji, które posiadają strategię zarządzania różnorodnością, najczęściej w zakresie związanym z płcią, stopniem niepełnosprawności oraz orientacją seksualną.

Działania dotyczące zarządzania międzypokoleniowego prowadzi 83 procent diagnozowanych firm. Najczęściej obejmują one rozwój kompetencji managerów w zakresie zarządzania zespołami międzypokoleniowymi w tym np. komunikacji. W dalszej kolejności jest to mentoring, inicjatywy wspierające integrację międzypokoleniową pracowników i profilaktyka zdrowotna.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania Diversity IN Check.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, raport Diversity IN Check.

 

Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla w raporcie, że pracodawcy coraz lepiej radzą sobie z tematyką D&I, choć wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie konkretnych programów. Nadal praktycznie nie istnieje na przykład temat wspierania osób z obowiązkami opiekuńczymi wobec dorosłych osób zależnych.

Potwierdza to Ewa Lisowska, prof. SGH z Katedry Zarządzania Międzynarodowego zaznaczając, że o ile polityka różnorodności jest realizowana w obszarze procedur i strategii o tyle słabiej ma się kwestia wdrażania działań, które sprzyjają walce ze stereotypami i tworzeniu atmosfery akceptacji dla odmienności demograficzno-społecznej. „Uzyskane rezultaty wskazują, że różnorodność w polskich warunkach ogranicza się do wymiaru płci. Pracodawcy w większości nie są ukierunkowani w swojej polityce kadrowej na pozyskiwanie różnorodnych talentów w procesie rekrutacji” – podkreśla ekspertka.

W raporcie Diversity IN Check wyróżnione zostały organizacje, które uzyskały najwyższe wyniki – powyżej 80% możliwych do uzyskania punktów. Są to w kolejności alfabetycznej: BNP Paribas Bank Polska; Credit Suisse Poland, DEVIRE, ING Bank Śląski, NatWest Polska i Orange Polska.

Pełna lista firm oraz raport ze szczegółową analizą wyników znajduje się na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.