Młoda kobieta na wózku bierze udział w rozmowie rekrutacyjnej lub ocenie pracownika online
Skuteczna rekrutacja
Jak oceniać bez uprzedzeń? 5 wskazówek
Zbliża się czas rocznej ewaluacji pracowników i zespołów. Ale nawet jeśli masz najlepsze intencje, do twoich ocen mogą wkraść się nieuświadomione, niezamierzone uprzedzenia. Dlatego, aby zyskać pewność co bezstronnego procesu oceny skorzystaj z tych 5 pytań pomocniczych:

Zastanawiając się nad oceną pracy twojego zespołu i przygotowując do indywidualnych rozmów z pracownikami wykorzystaj poniższe pytania:

  1. W jaki konkretnie sposób osoba wniosła swój wkład? Kiedy to było, co to było (np. nowe pomysły, usprawnienia, przekroczone cele)?
  2. Jaki był efekt jej pracy w porównaniu do postawionych przed nią celów?
  3. Jakie konkretne dane lub zebrane obserwacje uzasadniają moją ocenę na jej temat?
  4. Czy zostałaby oceniona przeze mnie tak samo, jeśli byłaby np. w innym wieku / innej płci/ innej narodowości niż jest?
  5. Czy nie faworyzuję jej przez to, że np. mamy podobne zainteresowania, dzielimy podobne doświadczenia życiowe, spędzam z nią w pracy więcej czasu niż z innymi?

Nieuświadomiony błąd podobieństwa najtrudniej wykorzenić. Dlatego spróbuj znaleźć ze wszystkimi pracownikami wspólną płaszczyznę. Na przykład porozmawiaj z nimi o wydarzeniach w pracy, w których razem uczestniczyliście, lub o wiadomościach o firmie, które dotyczą wszystkich. W ten sposób lepiej poznasz m.in. ich punkt widzenia. Natomiast staraj się unikać tematów politycznych czy osobistych – w końcu zależy ci, aby ocenić rzetelnie ich pracę, a nie indywidualne preferencje.

Szersze, nieobarczone uprzedzeniami spojrzenie jest bardzo ważne już od etapu rekrutacji. Tu dowiesz się więcej: Jak zatrudnić prawdziwy diament.

Sprawdź też jak kandydaci oceniają wpływ uprzedzeń na wynik rekrutacji.