Hiring manager analizuje cv kandydata
Skuteczna rekrutacja
Hiring Manager – klucz do sukcesu w rekrutacji
Kto decyduje o sukcesie lub porażce procesu rekrutacyjnego? To pytanie zadaje sobie wiele osób uczestniczących w rekrutacji i selekcji pracowników. Z reguły odpowiedź brzmi: HR. To HR rekrutuje, planuje proces. To HR robi selekcję. To HR jest pośrednikiem między biznesem a kandydatami, lub jeszcze wcześniej agencją rekrutacyjną. To HR decyduje o wyniku rekrutacji. I to w dużej części jest prawda. Jednak, niezależnie od tego jak skomplikowany jest proces, czy bierze w nim udział agencja rekrutacyjna lub czy w organizacji jest w ogóle struktura HRowa, kluczową rolę w procesie rekrutacji i wyborze odpowiedniego kandydata powinien pełnić Hiring Manager.

Kim jest Hiring Manager?

Czy to inna nazwa Recruitment Managera, który zarządza procesem rekrutacji? A może kierownika projektu w agencji rekrutacyjnej? Hiring Manager, po polsku powiedzielibyśmy manager zatrudniający, czyli każdy z kierowników, dyrektorów itp.  w firmie, jeśli do jego działu czy zespołu prowadzona jest aktualnie rekrutacja. W praktyce oznacza to, że każdy manager, który planuje pozyskać do swojego zespołu nowego pracownika, staje się czasowo Hiring Managerem. Funkcję tę obejmuje bez względu na to, czy ma ochotę i się na tym zna, często zupełnie nieświadomie. W zasadzie manager już w momencie gdy pomyśli „potrzebuję nowego człowieka do zespołu” staje się Hiring Managerem.

Jaka jest rola Hiring Managera?

Hiring Manager (HM) ma kluczową rolę w rekrutacji, ponieważ to Hiring Manager zaczyna i kończy proces. To on lub ona definiuje potrzebę, inicjuje proces, określa kogo potrzebuje, dokonuje finalnej selekcji zaproponowanych kandydatów i podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu.

Czym zajmuje się Hiring Manager?

Hiring Manager zgłasza potrzebę zatrudnienia pracownika do przełożonego, lub bezpośrednio do działu HR. Wszystko zależy od wewnętrznych regulacji i procedur. To HM określa kogo dokładnie potrzebuje, jakie kwalifikacje, doświadczenie czy cechy osobowości powinien mieć nowy pracownik. Oczywiście, jeśli jest to wcześniej ustalone w (aktualnym!) opisie stanowiska funkcjonującym w firmie, wystarczy zgłoszenie zapotrzebowania na rekrutację z informacją „wg opisu stanowiska”. Często jednak opis stanowiska zawiera zbyt mało informacji, jest nieaktualny lub w ogóle nie istnieje. Stwierdzenie, że szukamy pracownika „takiego samego jak Kowalski”, który właśnie odszedł z firmy nie jest wystarczające.

Jeśli w proces poszukiwań odpowiedniego kandydata zaangażowana jest agencja zewnętrzna, warto aby Hiring Manager spotkał się z rekruterem i przedyskutował z nim swoje oczekiwania, opowiedział więcej o roli na danym stanowisku, specyfice działu czy zespołu itp. Oczywiście wszystkie informacje może też przekazać agencji dział HR, jedna uniknięcie głuchego telefonu zwiększa szansę na skuteczną rekrutację. W końcu to Hiring Manager wie najlepiej, kogo potrzebuje do swojego zespołu.

Hiring Manager może wspomóc profesjonalnych rekruterów w wyborze najodpowiedniejszych kanałów czy metod poszukiwania kandydatów, jeśli tylko ma taką wiedzę. Jednak w samym procesie rekrutacji i wstępnej selekcji nie musi uczestniczyć. Jego rola staje się znów kluczowa, gdy mamy już znalezionych i wyselekcjonowanych kandydatów spełniających założone na początku kryteria. Hiring Manager dokonuje wtedy ostatecznej selekcji kandydatów na pracownika do swojego zespołu. Spotyka się z kandydatami, prowadzi rozmowy. Czasem stosuje też inne narzędzia wspomagające decyzję, wspomagany w tym przez HR

Co wpływa na sukces rekrutacyjny Hiring Managera?

Aby Hiring Manager mógł odnieść sukces rekrutacyjny, po pierwsze musi być dobrze przygotowany i przeszkolony przez HR do roli którą pełni. Powinien wiedzieć w jaki sposób prowadzić rozmowy rekrutacyjne, znać dobre praktyki i zasady podczas takich spotkań, mieć świadomość jakie zachowania negatywnie a jakie pozytywnie wpływają na employer branding. Po drugie, powinien znać zasady odpowiedniej weryfikacji kandydatów oraz znać budżet na rekrutowane stanowisko oraz widełki w jakich może się poruszać podejmując decyzję o zatrudnieniu. Po trzecie i najważniejsze – powinien mieć wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata, nawet jeśli w roli selekcjonera wspierającego występował jego /jej przełożony. Złą praktyką jest, gdy to stojący wyżej w hierarchii manager podejmuje decyzję za swojego podwładnego. Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce, jeżeli Hiring Managerem jest szef, który de facto zatrudnia pracownika do zespołu podległego sobie managera, właściwie bez jego wiedzy lub wpływu.

Samą informację o wyborze i propozycję zatrudnienia przekazuje wybranemu kandydatowi z reguły dział HR, aby przy okazji uzgodnić formalności i potwierdzić zaakceptowane warunki z obu stron. Natomiast biorąc pod uwagę budowę pozytywnego candidate experience warto, żeby w następnym kroku to Hiring Manager osobiście skontaktował się z wybraną osobą, nawet z krótką informacją typu „witamy na pokładzie”. Czy na tym rola Hiring Managera się zamyka? Kończy się wyłącznie tymczasowa funkcja, natomiast zaczyna kolejna ważna rola, już jako przełożonego, który wprowadza do firmy nowego pracownika. Ale onboarding to już zupełnie inny temat. Sprawdź więcej w naszej bazie wiedzy.