Joao Bras Jorge_Bank_Millennium wywiad Kornblit Talks
Kornblit Talks
Dzięki różnorodności lepiej rozumiemy klientów
Jesteśmy dużą firmą, mamy więc sporo miejsca i dla starszych i młodszych, silniejszych w nowych technologiach i tych nastawionych na obsługę klienta podczas spotkań twarzą w twarz. Tacy są pracownicy Millennium, tacy są nasi klienci, taki jest świat – niesamowicie różnorodny. Jako organizacja czerpiemy z tej mozaiki wiekowej siłę i pozytywną energię – podkreśla Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Magdalena Tokaj, Kornblit & Partners: Bank Millennium znany jest ze swojej działalności CSR – Fundacja, mecenat nad kulturą, laur Złotego Listka CSR, obecność w WIG ESG. Wśród głównych priorytetów macie m.in. relacje z pracownikami. Na co kładziecie nacisk, co jest w tym obszarze kluczowe dla organizacji?  

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: W Banku Millennium tworzymy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, przekonań politycznych, przynależności związkowej czy orientacji seksualnej. Moim zdaniem środowisko pracy powinno być przestrzenią, w której możemy się rozwijać i realizować własne potrzeby. To, co zawsze było obecne w kulturze organizacyjnej Millennium, to dobra atmosfera pracy i współpracy.

Większość z nas pracuje ze sobą od wielu lat i często się przyjaźni. Dobre miejsce pracy charakteryzuje się tym, że oprócz obowiązków daje pracownikom wartość dodaną, która pozwala im czuć na przykład wsparcie innych osób, wsparcie w rozwoju i samorealizacji. Jeśli pracodawcy uda się stworzyć takie warunki, oznacza to, że zależy mu na relacjach w firmie, przyjaznej atmosferze i zaangażowaniu pracowników.

Dobre miejsce pracy charakteryzuje się tym, że oprócz obowiązków daje pracownikom wartość dodaną. Powinno być przestrzenią, w której możemy się rozwijać i realizować własne potrzeby.

Nasi pracownicy doceniają i wspierają to podejście. To dzięki ich opiniom po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni tytułem Lidera Różnorodności w rankingu Financial Times. Ranking 2023 prezentuje europejskich pracodawców najlepiej wspierających i promujących różnorodność, a wyniki sporządzone zostały na podstawie 100 tysięcy ankiet przeprowadzonych wśród pracowników i opinii ekspertów zajmujących się zasobami ludzkimi. Cenimy sobie różnorodność pracujących w banku osób,  ponieważ pomaga nam ona zrozumieć klientów, również reprezentujących różne pokolenia.

Cenimy sobie różnorodność pracujących w banku osób, ponieważ pomaga nam ona zrozumieć klientów, również reprezentujących różne pokolenia.

Wewnętrznie bank jest niezwykle zróżnicowany. Jesteśmy dużą firmą, w której pracuje 6 800 osób. Mamy więc sporo miejsca i dla starszych i młodszych, silniejszych w nowych technologiach i tych nastawionych na obsługę klienta podczas spotkań twarzą w twarz. Tacy są pracownicy Millennium, tacy są nasi klienci, taki jest świat – niesamowicie różnorodny.

MT: Jak wygląda różnorodność wiekowa w zespołach Banku Millennium?

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: W banku 67% osób, a więc większość, to pracownicy w przedziale wiekowym między 30 a 50 rokiem życia, 22% to osoby młode, przed trzydziestką; natomiast co dziesiąty członek naszej społeczności to osoba powyżej 50-tki. Więcej osób dojrzałych pracuje w warszawskiej centrali przy ul. Żaryna – 16%, natomiast w obszarach IT i sprzedaży spory jest odsetek ludzi bardzo młodych, do 30 lat (18-22%).

MT: Jak ocenia Pan potencjał takiej różnorodności?

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: Jako organizacja czerpiemy z tej mozaiki wiekowej siłę, pozytywną energię i urozmaicenie. Gwarantuje to dobrą atmosferę pracy, możliwość dzielenia się doświadczeniami, nie tylko zawodowymi i lepszą efektywność. Różnorodność powoduje, że lepiej rozumiemy klientów, ich potrzeby i środowisko, w którym działamy. Dojrzałość daje know-how i doświadczenie, z którego mogą czerpać młodsi pracownicy, zapewniamy więc naturalny transfer i wymianę wiedzy oraz ciągłość procesów, które mogą być cały czas doskonalone. Ten potencjał jest nie do przecenienia i chętnie z niego korzystamy. Budujemy na nim siłę organizacji.

Każde pokolenie wnosi też inny zestaw wartości. Najmłodsi – dynamikę, energię i rozumienie nowych technologii, co stanowi bazę do budowania relacji z młodymi klientami, wiekowo ich rówieśnikami. Z drugiej strony ekspercka wiedza i doświadczenie po stronie dojrzałych pracowników daje firmie stabilność i pewność, również zatrudnienia.

Jeśli chodzi o kadrę managerską, jest ona również mocno zróżnicowana wiekowo. Wśród liderów są zarówno młodsi jak i starsi – tych pierwszych można zwłaszcza spotkać w obszarze bankowości bezpośredniej i detalicznej. Różnorodność jest wartością również dla zarządu. Bankiem kierują osoby z różnych krajów, kultur i w różnym wieku, kreując tym samym obowiązującą politykę kadrową nastawioną na innowacyjność i ścieranie się różnych wizji.

MT: Zdecydowanie, organizacje dzięki takiemu podejściu zyskują. Ale nie uniknie się też wyzwań. Z jakimi wyzwaniami – w Pana opinii – muszą mierzyć się pracodawcy budujący różnorodne wiekowo zespoły? 

 Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: Wydaje się, że prawdziwym wyzwaniem jest stworzenie środowiska pracy, w którym ludzie się komunikują, wymieniają doświadczeniami i lubią.

MT: Jak podeszliście do tej kwestii w Millennium?

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: Wiemy, że komunikacja może się odbywać na różne sposoby, więc staramy się udrażniać w organizacji różne kanały komunikowania się. Również managerowie mają za zadanie ułatwiać relacje i wymianę doświadczeń między różnymi grupami wiekowymi, niezależnie od tego, czy należą do młodszego czy starszego pokolenia. Chyba nam się to udaje, bo nie mamy sygnałów świadczących o problemach wynikających z pokoleniowych różnic.

MT: Bazując więc na doświadczeniach Banku Millennium – co poradziłby Pan firmie, która dopiero myśli o zainwestowaniu w starszych pracowników? Na co powinna położyć nacisk, czego powinna mieć świadomość?

 Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium: Jestem głęboko przekonany, że wiek nie ma znaczenia, liczą się doświadczenie, wiedza i motywacja. Nie da się podzielić ludzi na starszych i młodszych, bo w pracy liczy się coś zupełnie innego. Trzydziestolatek i sześćdziesięciolatek uzupełniają się jak fragmenty ogromnej układanki jaką jest każda firma. My od wszystkich oczekujemy tego samego i wydaje się, że pracownicy w różnym wieku mają podobne oczekiwania w stosunku do pracodawcy.

Jestem głęboko przekonany, że wiek nie ma znaczenia, liczą się doświadczenie, wiedza i motywacja.

Poza tym, jak w 2022 roku definiować starszego pracownika? Jest to czterdziestolatek? Pięćdziesięciolatek? Przecież to ludzie w rozkwicie sił witalnych i możliwości zawodowych. Przyjeżdżają do pracy na rowerach, korzystają z najnowszych modeli smartfonów i zaawansowanych aplikacji. Ja również, mimo siwiejących włosów, nie czuję się starszym pracownikiem (śmiech). Średnia wieku w Polsce to 42,7 lat, w Banku Millennium 38 lat, a oczekiwana długość życia  – 78 lat. Starzenie się społeczeństwa, tempo zmian technologicznych wymuszają na pracodawcach nowe strategie, ale pamiętajmy, że firmy powinny przede wszystkim stawiać na dobrostan i rozwój pracowników, niezależnie od ich wieku. Firmy powinny tworzyć środowisko pracy, do którego pracownik przychodzi nie tylko po to, by zarabiać, lecz również rozwijać się i realizować inne swoje potrzeby.

Joao Bras Jorge, prezes zarządu Bank Millennium

Fot. Piotr Waniorek

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

Od 2013 roku Prezes Zarządu Banku Millennium. W Zarządzie Banku Millennium od 2006 r – w latach 2006-2008 zarządzał pionem Bankowości Detalicznej, a od roku 2009 – obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE.

O projekcie

Jako Kornblit & Partners jesteśmy inicjatorem projektu promującego różnorodność pokoleniową w miejscu pracy. W jego ramach prowadzimy m.in. cykl rozmów z ekspertami. Prezentując opinie i doświadczenia branżowych liderów opinii na polskim rynku chcemy wskazać korzyści dla firm – od biznesowych, po społeczne. W naszej ocenie ma to szansę wpłynąć na zmianę optyki innych pracodawców i dojrzałych kandydatów. 

Zobacz więcej w sekcji #KornblitTalks.

Jesteśmy firmą executive search specjalizującą się w rekrutacjach na kluczowe stanowiska managerskie i eksperckie. Od ponad dwudziestu lat wspieramy firmy w realizacji złożonych i niestandardowych projektów rekrutacyjnych. 

Uważnie obserwujemy rynek pracy, analizujemy trendy demograficzne i społeczne. Dzięki temu skutecznie rekrutujemy i rekomendujemy naszym klientom najlepiej dobranych kandydatów.