rekrutacja oparta o umiejętności
Skuteczna rekrutacja
Rekrutacja oparta o umiejętności
Formalne wykształcenie i odpowiedni staż na danym stanowisku, czy umiejętności i kompetencje? W modelu rekrutacyjnym opartym o umiejętności zdecydowanie wygrywają zdolności i doświadczenie, które kandydat może wnieść do organizacji. Jakie korzyści z podejścia Skills-Based Hiring widzą firmy?

W rekrutacji opartej o umiejętności, priorytetem podczas wyszukiwania i selekcji kandydatów nie są formalne elementy, takie jak wykształcenie czy nazwy firm, w których poprzednio pracował kandydat. Nacisk kładzie się na konkretne umiejętności i doświadczenie zdobyte na poprzednich stanowiskach, które kandydat może zastosować i rozwinąć w nowej roli.

W Harvard Business School przeanalizowano ponad 50 milionów ogłoszeń o pracę opublikowanych w USA. Liczba ogłoszeń z wymaganiami dotyczącymi poziomu lub kierunku wykształcenia zmniejszyła się między 2014 a 2023 rokiem o prawie połowę. Z badania “Managing the Future of Work” wynika także, że mniejsze znaczenie niż jeszcze kilka lat temu ma konkretna długość stażu na danym stanowisku.

Liczba ogłoszeń z wymaganiami dotyczącymi poziomu lub kierunku wykształcenia zmniejszyła się między 2014 a 2023 rokiem o prawie połowę

Widoczna jest zmiana w sposobie konstruowania ogłoszeń. Są tworzone w bardziej inkluzywny sposób, tak aby dać szansę szerszej reprezentacji kandydatów.  Okazuje się jednak, że zmiana w strukturze zatrudnienia jest bardzo niewielka. Badacze zaznaczają, że dla wielu pracodawców wykształcenie lub określona liczba lat doświadczenia nadal jest skutecznym filtrem przy selekcji i rekrutacji kandydatów. Jednocześnie te firmy, w których wzrost zatrudnienia na bazie rekrutacji opartej o umiejętności wzrósł o minimum 20 procent, wskazują mierzalne korzyści takiego podejścia. Wśród nich jest m.in. poprawa wskaźnika retencji o 10 procent.

Największy wzrost zatrudnienia w oparciu o umiejętności zanotowano na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w firmach oraz w rolach wymagających solidnego doświadczenia z konkretnymi zadaniami lub tam, gdzie liczą się zdolności liderskie, a same twarde umiejętności można zdobyć na zasadzie on-the-job trainings.

Największy wzrost zatrudnienia w oparciu o umiejętności zanotowano na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w firmach. Patrząc na branże, największe wzrosty widoczne są w nieruchomościach, administracji publicznej, edukacji oraz w sektorze finansów i ubezpieczeń.

Stanowiska, na których nastąpiła największa zmiana ilościowa to te role, gdzie istnieje istotna rozbieżność między kwalifikacjami, których pracodawcy szukają, a profilem dostępnych kandydatów. To role, które wymagają solidnego doświadczenia z konkretnymi zadaniami lub te, gdzie liczą się zdolności liderskie, a same twarde umiejętności można zdobyć na zasadzie on-the-job trainings.

Jakie są korzyści Skills-Based Hiring?

 

  1. Poszerzona pula kandydatów o dodatkowe talenty z pożądanymi przez pracodawcę umiejętnościami, których nie przepuściłoby sito rekrutacji opartej o formalne wymogi wykształcenia czy stażu.
  2. Przyspieszenie procesu rekrutacji. Rekruter już od momentu pierwszej selekcji skupia się na znalezieniu kandydata, który będzie najlepiej działał w powierzonej mu roli.
  3. Wzrost jakości nowych zatrudnień dzięki dokładnemu dopasowaniu kandydatów do oczekiwań na danym stanowisku.
  4. Obniżenie kosztu zatrudnienia spowodowane zmniejszeniem ryzyka rekrutacji zakończonych niepowodzeniem, ponownych rekrutacji i kosztów utraconych zysków.

 

Źródło: Sigelman, M., Fuller, J., Martin, A. (February 2024). Skills-Based Hiring: The Long Road from Pronouncements to Practice. Published by Burning Glass Institute