Manager inspiruje młodych pracowników
Skuteczna rekrutacja
Jak zatrudnić managera, który będzie inspirował innych?
Inspirowanie to zadanie niełatwe nawet dla doświadczonych managerów. To nie twarda kompetencja a raczej zespół postaw i zachowań. Trudniej też zweryfikować je w procesie rekrutacji. A zatrudnienie lidera, który potrafi zachęcić zespół do samodzielności, kreatywności i rozwoju będzie procentowało w firmie przez lata. Jak sprawdzić, czy manager ma potencjał do inspirowania innych?

Zapytaj o zespół, z którym pracował

Przede wszystkim uważnie słuchaj w jaki sposób kandydat mówi o zespołach, z którymi pracował. Czy jako o grupie, którą trzeba było zarządzać, czy raczej o ludziach, którym nadawał kierunek, współpracował, służył radą, ale nie wyręczał ich w myśleniu. Jak dobrze znał potrzeby swoich pracowników? Jak reagował na błędy swoich ludzi i jakie wyciągał wnioski ze swoich porażek. Tutaj z pomocą przychodzi nam metoda STAR. Weryfikujemy to, co rzeczywiście się wydarzyło.

Zapytaj o sukcesy jego pracowników

Manager, który ma potencjał inspiratora, będzie starał się dotrzeć do każdego członka zespołu, aby odkryć, która iskra odpowiada za zapłon motywacji i zaangażowania. Dla jednych będzie to pochwała za wykonaną pracę, dla innych danie większej samodzielności lub bardziej odpowiedzialnego projektu. Zweryfikuj, czy dostrzegał w pracownikach określone umiejętności i cechy, które przyczyniały się do pozytywnych działań i zmian. Czy cieszył się z ich sukcesów. Urodzeni liderzy w sukcesach innych dostrzegają też swój sukces. Jak konkretnie wspierał pracowników, jak oferował swoją pomoc, reagował na błędy, dzielił się doświadczeniem, a może czerpał też wiedzę od nich – dla inspirującego managera jest to także droga do osobistego rozwoju.

Inspirujący manager:

nadaje kierunek

dzieli się doświadczeniem

dostrzega w pracownikach indywidualne cechy

łączy ludzi

cieszy się z sukcesów zespołu.

Zapytaj o kryzysy i problemy

Zapytaj o więcej niż tylko o doświadczenie zawodowe. Do oceny potencjału dobrze sprawdzą się pytania behawioralne. Pytając o najtrudniejsze sytuacje, z jakimi przyszło mierzyć się kandydatom można dowiedzieć się więcej o ich działaniach i reakcjach. Czy podczas opowiadania o kryzysowej sytuacji pojawiło się ocenianie i negatywne emocje, czy była przedstawiona z perspektywy szukania przyczyn, rozwiązań i nastawienia na współpracę. Z kolei pytając o sytuacje konfliktowe można sprawdzić, czy kandydat jest typem osobowości łączącej ludzi i poszukującej rozwiązań. Czy wie, że konflikt to naturalny element dynamiki zespołu.

Każdy potrzebuje czasem impulsu do działania. Takim impulsem jest manager, który jako inspirator wyznacza atrakcyjny kierunek, potrafi pociągnąć w jego stronę cały zespół i zostawić pole do tworzenia.

Przeczytaj też: Jak pozyskać zaangażowanego pracownika.