Porady jak napisać job description i stworzyć opis stanowiska
Skuteczna rekrutacja
Jak stworzyć opis stanowiska?
Standardowe opisy stanowisk nie nadążają za szybko zmieniającym się charakterem ról w organizacjach. Jak napisać job description, które pomoże w rekrutacji najlepszych talentów, a jednocześnie dokładnie wyjaśnią zakres odpowiedzialności i oczekiwania dotyczące stanowiska?

Opis stanowiska w ogłoszeniu rekrutacyjnym pomaga kandydatom pomagają zrozumieć, czy będą pasować do danej roli. Z kolei rekruterom opis obowiązków, zadań i oczekiwań co do roli ułatwia poszukiwanie odpowiednich kandydatów.

Firmy zmierzają w coraz większym stopniu do pracy opartej na projektach. Organizacja, która zatrudniła pracownika do określonego zadania, może cztery miesiące później odkryć, że strategicznego priorytetu nabiera zupełnie inny zestaw umiejętności. Jak zatem tworzyć opisy stanowisk, aby były bardziej elastyczne, ale jednocześnie odpowiadały potrzebom kandydatów, hiring managerów i rekruterów?

Spróbuj podejść do opisu stanowisk w oparciu o oczekiwane wyniki, potencjał na przyszłość i grę zespołową.

Opis stanowiska zorientowany na wyniki

W opisie stanowiska określasz oczekiwane wyniki dla danej roli, a nie konkretne zadania lub obowiązki, które kandydat miałby wykonywać. Takie podejście zapewnia pracownikom elastyczność w określaniu najlepszego sposobu osiągnięcia zakładanych celów. Wspiera innowacyjność i inicjatywę oraz, co ważne, umożliwiaj zmianę podejścia do sposobów wykonywania pracy w miarę zmiany warunków.

Zamiast opisu stanowiska menedżera sprzedaży zawierającego określenia typu „spotykania z kluczowymi klientami” bardziej uzasadnione jest napisać: „zwiększenie kwartalnie sprzedaży regionalnej o 15%”.

Kiedy pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje i jak będą oceniani, jest bardziej prawdopodobne, że będą zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.

Opis stanowiska skoncentrowany na umiejętnościach

Opisz umiejętności i potencjał, które pracownik powinien wnieść na dane stanowisko lub które powinien rozwijać w danej roli. Przesuń nacisk z zadań, które dana osoba ma wykonać, na jej talenty oraz sposób w jaki można je zastosować w różnorodnych projektach.

Analityk posiadający umiejętność wizualizacji może płynnie przejść od tworzenia złożonych modeli do tworzenia raportów, w zależności od potrzeb projektu.

Takie podejście wymaga też opracowania programów szkoleniowych i ścieżek kariery, które pomogą pracownikom rozwijać ich super – umiejętności. Dzięki temu w pełni wykorzysta się i rozwinie mocne strony pracownika, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie satysfakcji z pracy i efektywność. Dzięki takiemu podejściu do zatrudnienia firmy mogą szybko skompletować zespoły posiadających umiejętności i doświadczenie potrzebne do realizacji konkretnych projektów.

Opis stanowiska w oparciu o cel zespołu

Zamiast skupiać się na indywidualnej roli, opis roli podkreśla zbiorową odpowiedzialność i wyniki zespołu. Zespół otrzymuje zbiorowy zestaw celów wraz z oczekiwanymi wynikami. Następnie wspólnie decyduje, w jaki sposób każdy członek wniesie wkład, aby osiągnąć cel.

W Spotify pracownicy wchodzą w skład małych, interdyscyplinarnych zespołów. Samodzielnie decydują, w jaki sposób chcą osiągnąć cele, opierając się na dogłębnej wiedzy na temat mocnych stron każdego członka. Spotykają się często, aby ocenić postęp i na bieżąco rozwiązać trudności.

Pamiętaj, że wspólny cel jest jednym z najsilniejszych czynników motywujących ludzi.

Dodatkowo, w przypadku rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna oparta na kompetencjach jest skuteczniejszym sposobem oceny przydatności kandydata na dynamiczne stanowisko niż tradycyjny interview, gdzie rekruter koncentruje się na głównie na doświadczeniu i twardych kwalifikacjach kandydata.

 

Inspiracją do wpisu był artykuł „A New Approach to Writing Job Descriptions” opublikowany na łamach Harvard Business Review nr. 09.2023.

Chcesz rekrutować jeszcze skuteczniej? Więcej podpowiedzi i inspiracji znajdziesz w sekcji Skuteczna Rekrutacja.