Doświadczony manager 50 plus z wysoką samooceną
Rozwój zawodowy
Efekt dworu, a wysoka samoocena managerów 55+
Managerowie po 54. roku życia są najbardziej pewni swoich kompetencji – wynika z badania, jakie eksperci z Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzili wśród menedżerów z pięciu krajów. Co ma na to wpływ?

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 managerów w Polsce, Japonii, Indiach, USA i Francji wskazały, że niezależnie od kraju pochodzenia najlepiej oceniali swoje kompetencje najmłodsi – do 30. roku życia i najstarsi z badanych – po 54. roku życia.

Jak wskazują badacze, wysoka samoocena u początkujących managerów może wynikać z tego, że nie mając jeszcze dużego doświadczenia na szczeblu managerskim cechują się głównie aspiracjami i ambicją oraz zdolnością do pokonywania ograniczeń.

Z kolei przedstawicielami najstarszej grupy badanej najczęściej byli prezesi firm i członkowie zarządów. To osoby, które na przestrzeni wielu lat zaznały porażek, ale też odnosiły sukcesy. Suma doświadczeń to jeden z motorów napędowych wysokiej samooceny.

Suma doświadczeń to jeden z motorów napędowych wysokiej samooceny.

Badaczy zaciekawił też jeden z elementów, który pojawia się wśród motywacji managerów w wieku 54 plus. Chodzi o tzw. efekt dworu. Co oznacza ten termin?

„Manager staje się królem organizacji, ma szerokie pole decyzyjności. Jeżeli pojawia się presja w sposobie zarządzania, wówczas pracownicy mogą np. zatajać niewygodne fakty, aby uniknąć kary. Przez to samoocena managera o sposobie zarządzania firmą może być bardzo wysoka, ponieważ rośnie w nim poczucie o własnej nieomylności, ale rzeczywistość okazuje się zupełnie inna” wyjaśnia w raporcie z badania jego współautorka, dr hab. Anna Baczyńska z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Polscy managerowie uplasowali się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o samoocenę swoich kompetencji. Ich przeciwieństwem są managerowie z Japonii, którzy charakteryzują się największą pokorą i skromnością co do oceny własnych umiejętności.

Polscy managerowie uplasowali się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o samoocenę swoich kompetencji w porównaniu z kolegami z USA, Francji, Indii i Japonii. Na przeciwnym biegunie znajdują się managerowie z Japonii, którzy charakteryzują się największą pokorą wśród badanych grup. Uważają, że jeszcze długa droga przed nimi w zakresie rozwoju kompetencji liderskich, wpływu na organizację i pokonywania ograniczeń.

Niezależnie od uwarunkowań kulturowych i regionu, managerowie w ankietach podkreślali podobne ograniczenia, które utrudniają im wykazanie się kompetencjami w pracy. Najczęściej wskazywano na walkę o władzę i zasoby firmy, brak dostępu do informacji oraz emocjonalny stosunek do szefa firmy.

Więcej o wynikach badania można przeczytać na stronie Uczelni.