Rozmowa o pracę na stanowisko specjalistyczne z seniorem w agencji rekrutacji executive search
Skuteczna rekrutacja
10 powodów, dla których warto zatrudnić pracownika 50+
Podobno kompetencje pracowników 50+ są poszukiwane we wszystkich branżach. Sprawdź, co zyskuje manager zatrudniając specjalistę z generacji silver.

Cenna samodzielność i różnorodne oświadczenia

Doświadczony pracownik jest przede wszystkim samodzielny. Wie jak organizować własną pracę i rozumie stawiane wobec niego oczekiwania. Przynosi cenne doświadczenia z różnych firm i zespołów, nabyte na różnorodnych stanowiskach i w rozmaitych stylach zarządzania. Dzięki temu zna też efektywne sposoby współpracy, wynikające z wielu odmiennych doświadczeń zawodowych – pozytywnych i negatywnych.

Kompetencje miękkie i otwartość na nowe

Zasila zespół wiedzą, a że wyróżnia się szlifowanymi przez lata kompetencjami komunikacyjnymi, to potrafi ją skutecznie przekazać innym, wnosząc korzyść do organizacji. Przy tym jest otwarty na zdobywanie nowych umiejętności i w przeciwieństwie do stereotypowych opinii nie unika pracy z nowoczesnymi narzędziami.

Etos pracy i dyscyplina

Pożądana przez pracodawców elastyczność i otwartość na zmiany to wypadkowa jego motywacji oraz etosu i wizji pracy. Dzisiejsi 50+ to przecież osoby wykształcone i zdobywające doświadczenia zawodowe w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zdyscyplinowani i zahartowani trudnym okresem przemian, czerpiący prosto z zachodnich wzorców, wypracowujący od podstaw standardy, budowali podwaliny pod nowoczesny rynek.

Elastyczność i motywacja

Chcą być nadal aktywni zawodowo i rozwijać się w swojej specjalizacji. Natomiast, co jest korzystne z punktu widzenia zarządzania zespołem i prowadzenia biznesu,  mniejszą wagę mogą mieć dla nich regularne awanse i potrzeba „dynamicznego rozwoju”. Co więcej – dla części pracowników 50+ istotna może być zmiana pracy na mniej obciążającą czy stresującą – nawet kosztem niższego niż dotąd wynagrodzenia. Na odmienne wymagania finansowe, ale też na oczekiwania wobec benefitów pozapłacowych wpływa m.in. sytuacja osobista i materialna, inna niż u osób posiadających lub dopiero zakładających rodziny.

Wysoka jakość pracy i lojalność

Dodatkowo mobilizująco działa perspektywa zbliżającej się emerytury – chce pracować wydajnie i zależy mu na wysokiej jakości wykonywanych zadań. Jednym słowem można liczyć na jego lojalność i efektywność. Wkrótce doceniać to będzie coraz większa grupa pracodawców, ponieważ rynek pracy jest w punkcie zwrotnym. Najmłodsze pokolenia pracowników ceną mobilność, niezależność i możliwość pracy na własnych zasadach. Stabilność zatrudnienia schodzi u nich na dalszy plan.

Dlaczego warto zatrudniać pracowników 50 +

Ważny bonus: przepływ międzypokoleniowej energii

Doświadczeni, wyposażeni w kompetencje miękkie pracownicy z pokolenia 50+ będą pomocni w procesie adaptacji i rozwoju zawodowego wchodzącego na rynek pracy najmłodszego pokolenia. Różnorodność pokoleniowa w ramach organizacji pozwala na transfer wiedzy, kompetencji i energii. Pracownicy 50+ mogą stać się mentorami młodszych, wskazywać im w pracy perspektywę wykraczającą poza granice zespołu. Z kolei młodsze pokolenie może być dla starszych pracowników przewodnikiem po świecie najnowszych technologii i rzeczywistości online.